Så får askan efter en avliden spridas

Att få sprida aska efter en avliden person kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Det är olika regler beroende på vart du bor i Sverige. Det går inte att ansöka om tillstånd på förhand när personen i fråga lever.

Close,Up,On,A,Burial,Urn,With,Yellow,Roses,,InOm du önskar sprida ut aska efter en anhörig som har dött någon annanstans än på en begravningsplats behöver du ha tillstånd från Länsstyrelsen. Om du har frågor och funderingar kring spridning av aska eller vill ha hjälp med kremering finns Fenix Begravning där för dig. De erbjuder bland annat en heltäckande begravningstjänst till ett bra pris. Du behöver varken kompromissa om kvalité eller önskemål. De har till och med utvecklat en helt ny metod att gravsätta aska på i naturen. Metoden går ut på att askan blandas med flytande näringsämnen som sedan pumpas ner ungefär 2,5 meter under markytan. Den här metoden möjliggör att kunna begrava en kremerad person exempelvis under ett träd utan att trädet tar skada. Om du vill veta mer om det kan du kontakta begravningsbyrån i fråga.

Det finns olika regler beroende på vart du bor

När det kommer till att sprida aska efter en avliden människa har Länsstyrelsen några regler och reglerna kan se lite olika ut beroende på vart i Sverige du bor. Det är bra om du kontrollerar vilka regler som gäller där du bor om du vill sprida aska. Det finns till exempel många ställen och orter där det inte tillåts att sprida aska över vattendrag eller sjöar. Det är bra att veta att det inte går att ansöka om tillstånd att sprida aska om personen i fråga lever. Det kostar inget att ansöka om att sprida aska. En annan sak som är bra att veta är att du inte får förvara askan hemma i väntan på att få tillstånd. Askan måste förvaras på krematoriet eller hos församlingen. Om du får tillstånd får du hämta askan i anslutning till spridningen.

Några bestämmelser från Länsstyrelsen:

  • Det är inte tillåtet att sprida aska närmare än 300 meter från bebyggelse.
  • På tomtmark eller allmänna platser är det inte tillåtet att sprida aska.
  • Du får inte märka ut platsen där du har spritt ut askan.
  • Det är inte tillåtet att sprida aska på is eller snö.
  • Att sprida aska över stora markområden är att föredra.
  • Du behöver alltid markägarens godkännande för spridning av aska på någon annans mark.

Antalet som vill sprida aska ökar

A,Sad,Asian,Woman,Scattering,The,Cremated,Ashes,Of,AAtt sprida aska i naturen har blivit allt mer vanligt. Orsakerna till det kan vara många men en är garanterat att den avlidne har önskat det. En anledning till att en avliden har önskat att få sin aska spriden över en viss plats är för att personen har haft ett speciellt band till den specifika platsen. En annan anledning till varför anhöriga vill sprida askan är för att den avliden har haft ett stort intresse som gör det naturligt att vilja sprida askan i naturen. Många tycker att det är naturligt att sprida askan till havs för att oavsett vilket land du är bosatt i kan du alltid ta dig till havet.