Björnjakten är i gång

Under året har vi en hel del olika jaktsäsonger som avlöser varandra, och nu är det dags att jaga björn. Årets första fälldes till exempel i Myckelby, söder om Styrnäs i Kramfors kommun – men tro inte att det bara är att gå ut i skogarna och skjuta för glatta livet, det finns nämligen en hel del regler som måste följas om man inte vill bryta mot lagen.

björn2Nu är årets björnjakts säsong i full gång och den första björnen för i år fälldes i Myckelby, söder om Styrnäs i Kramfors kommun, skriver tidningen Allehanda. I länet har Länsstyrelsen bestämt att länets jägare ska ha rätt att fälla totalt 22 björnar under denna jaktperiod som fortlöper fram till och med den 15 september. Så om man ska komma upp i det antalet gäller att jägarna har både har kunskap och rätt utrustning för att få fatt i björnarna, och det går att köpa utrustning hos Fähallen jakt till exempel. Men innan man ger sig ut i skogarna på jakt efter björnen ska man minnas att det finns en hel del regler och lagar att följa, och dessa står att finna hos Naturvårdsverket. Till exempel kan man bland annat se klart och tydligt varför man jagar björn i Sverige vilket kort förklaras genom följande:

  • Brunbjörnen är fridlyst – den skyddas av bland annat EU:s art- och habitatdirektiv och är rödlistad som hänsynskrävande. Därför får jakt på björn endast ske enligt särskilda bestämmelser i jaktförordningen.
  • Skydds- och licensjakt – björnen jagas främst för att begränsa antalet björnar i syftet att förebygga viltskador.
  • Besiktning – alla björnar som fälls ska besiktigas av länsstyrelsens besiktningsmän som även tar prover för att se ålder med mera.

Så vilka regler gäller för björnjakt?

björnFörst och främst måste man vara jägare med licens för att få delta i björnjakten som styrs över genom länsstyrelserna i landet vilket görs i samråd med Naturvårdsverket. Som jägare måste man även känna till vissa villkor om just specifikt björnjakt, och det utöver sina kunskaper om regler rörande jakt och vapen vilka hittas i jakt- och vapenlagstiftningen. Till exempel måste man på om vilka regler som gäller för ens egna län om bland annat hur många björnar som får fällas och andra villkor, och dessa är nya för varje år som går. Andra saker att tänka på är:

  • Vapen – måste jaga med kulvapen klass 1 och halvautomatiska vapen är okej att använda men bara när dessa går att ladda med max två patroner i magasin och ett i patronläge. Har man annat kulvapen finns ingen liknande begränsning.
  • Åtel/bete är tillåtet vid licensjakt.
  • Jakthund är tillåtet, men max två hundar då fler kan orsaka björnen onödig stress.
  • Eftersökspatrull ska finnas och den ska vara tillgänglig inom två timmar.

Bara jaga under jaktsäsong

Precis som med annan jakt är det bara tillåtet att jaga björn under jaktsäsong och för björn innebär detta att jakt är tillåtet från och med den 21 augusti till den 15 oktober. Ibland kan säsongen dock pågå längre och är då fram till och med att det beslutat antal björnar som ska fällas har rapporterats vara fällda, och på vissa platser såsom exempelvis delar av Norrbotten slutar jaktsäsongen så tidigt som den 30 september. Men för i år verkar allt gå som planerat och ingen förlängd jakt väntas, då man i Inlandet redan fällt totalt sex stycken björnar, skriver Folkbladet. Men länsstyrelsen där uppmanar dock jägarna till att ta säkrare skott än vad man gjort hittills för att på så vis säkra så björnen slipper lida och även korta eftersöket av björnen.