Om krisen kommer

Att förbereda inför en nödsituation har varit långt ifrån svenskarnas prioritet under de senaste två decennierna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) flaggar för att det säkerhetspolitiska läget har förändrats. MSB fortsätter därför arbetet med att informera befolkningen om hur du kan förbereda dig inför naturkatastrofer, terrorattacker och andra krissituationer som ingen helst vill tänka på.

Tiden då endast militanta män i Klippiga bergen förberedde sig för krissituationer är förbi. I broschyren Krisberedskap listar bland annat MSB sju förberedelser inför kris som du kan ta itu med redan idag. Att ha tillgång till rent vatten är en av de viktigaste punkterna, vilket exempelvis ett Sawyer vattenfilter kan hjälpa dig med. Andra åtgärder är att införskaffa filtar och liggunderlag för värme, en batteridriven radio och lampa samt ett lager av batterier.

Förberedelse ska skapa trygghet

Christina Andersson är ansvarig för Krisberedskapsveckan på MSB. Hon förklarar i en intervju med Svenska Dagbladet att syftet med att öka medvetenheten kring krissituationer är att skapa trygghet och inte oro:

”– Det finns självklart inga tidsgarantier i en krissituation, varken för hur länge krisen varar eller hur lång tid det dröjer innan hjälp kan nå ut, säger Christina Andersson. Det viktiga är att få människor att reflektera över sina egna möjligheter att klara vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana.”

Glöm inte dina närmaste

Det finns mycket du kan göra själv för att förbereda dig, men glöm inte bort vänner och grannar, eller djuren för den delen. Chansen att klara dig under en till exempel extremt kall vinter ökar markant om dina medmänniskor är med på noterna. Du behöver inte tro att tredje världskriget ska utbryta imorgon eller på konspirationsteorier. Att ha tillräckligt med kunskap och provision för att klara en storm, hjälper dig även om de bara resulterar i ett längre elavbrott.