Jönköping fokuserar på cykel

Det finns många sätt att komma igång på och aktivera sig lite mer på, och ett vanligare sätt är att byta bilen mot cykeln – och det är just vad Jönköping ska försöka sig på att få sina boende att göra.

För att aktivera de boende i Jönköping kommun så satsar man på att öka cykelpendlingen, och fler väljer faktiskt cykeln fram kollektivtrafiken i länet. Men det gör såklart inte alla även om cyklingen här har ökat. Därför vill man nu få cyklingen att öka ännu mer och det gör man genom att göra det enklare dör cyklisterna att både cykla mer och cykla långt inom länet. Såhär skriver bland annat Jnytt:

Politikerna i Jönköpings kommun har länge jobbat för att få invånarna att cykla till jobbet i stället för att ta bilen, och nu görs ytterligare en satsning. Ett cykelprogram för kommunen ska bidra till att nå upp till kommunens miljömål och förbättra folkhälsan – Jnytt.

Detta cykelprogram förklarar man vara ett idé- och ambitionsprogram som handlar om hur man ska gå tillväga för att få fler att välja just cykel framför andra färdmedel. Tanken är att man ska satsa ytterligare finanser på detta, utöver de 17 miljoner kronorna som redan i dagsläget läggs på att fixa befintliga och bygga nya cykelvägar. För visst har man märkt av ett ökat intresse. Fler väljer cykel framför kollektivtrafiken såklart, men inte alla så ett av målen är att låta ännu fler upptäcka det fina med att uppleva Jönköping från cykelsadeln i stället för ut genom ett bil- eller bussfönster. Fördelarna är långt fler med cykling, och inte bara för miljön – utan även för den personliga konditionen och välmåendet. Det gäller bara att orka, och som tur är finns elcyklar likaväl som vanliga cyklar, och det kanske kan locka även den late till att cykla lite mer?