Att vara ett med naturen

Naturen är en plats som vi alltid tagit för givet: en plats dit vi alla är välkomna och kan vila upp sig på och finna sig själv. Men, det är även en plats som många känner att de kan göra stora vinster på genom att köpa land och skövla bort växterna och det rika djurlivet. Något vi bör tänka på är att om vi i framtiden vill vara ett med naturen så måste vi börja behandla den mer med respekt. Och här kan alla i samhället bidra till att gör skillnad. Vi kan på hög Internationell nivå se till att företag använder sig av ett hållbar utvecklings-tänk. Detta genom FN:s konferenser. Speciellt konferensen i Rio de Janeiro.

Eget ansvar

Dock är det viktigaste att den egna individen tar ett stort eget ansvar. Politikerna kan sätta upp regler och riktlinjer, men det är vi människor som måste, och bör, ta eget ansvar. Det är även viktigt att vi sätter ner foten när det kommer till de produkter vi tar i vår närhet. Exempelvis så måste alla led i ett arbete skötas på rätt sätt och att ta hänsyn till naturen för att inte förstöra. Genom att anlita oberoende miljökonsulter såsom företaget Metron får man ett arbete som är korrekt utfört och som tar så lite skada på jorden som möjligt.

För att behålla en levande natur och inte utrota arter måste vi på gräsrotsnivå se till att världen sköts på rätt sätt. Visst, det är makthavarna som sätter upp spelreglerna – men det är vi som spelpjäserna.