Allemansrätten

Visst är det härligt att vara ute i naturen, och det är ganska unikt, det sättet vi i Sverige har reglerat om var mans rätt att vistas i och ta del av naturen, någonting vi också kallar för Allemänsrätten. Vi får lära oss redan som små att vi är fria att gå i skog och mark, så länge vi inte förstör någonting eller stör de djur som lever där. Och vi får plocka svamp, blommor och bär fritt på dessa marker. Såvida de inte är fridlysta förstås. Så här står det om fridlysning på Naturvårdsverkets hemsida:

Fridlysning innebär oftast att en växt- eller djurart är helt fredad – du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. Du får i många fall inte heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. Det gäller även om djuret eller växten är på din egen tomt.
En del fridlysta växter får inte plockas alls. I andra fall kan fridlysning av en växt innebära att du får plocka en bukett till dig själv, men att det är förbjudet att gräva upp den med rötterna eller plocka den för försäljning.

Det bästa är om du alltid går in på naturvårdsverkets hemsida där de har listat en mängd olika aktiviteter och vad som gäller utifrån allemansrätten i de olika fallen. Och att använda sunt förnuft är också en god idé, det är ju trots allt det som allemansrätten till mångt och mycket grundas på.